جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عثمان بن علي زيلعي. رجوع به عثمان... شود.

کلمات مشابه