جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبيدالله مهدي. اولين از خلفاي فاطمي در مغرب (از 297 تا 322 ه . ق.). رجوع به مهدي... شود.

کلمات مشابه