جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آانس در لغت نامه دهخدا

آانس

[اَ] (اِ) سپند.

کلمات مشابه