جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالوهاب بن علي القاضي بن طوق. رجوع به عبدالوهاب... شود.

کلمات مشابه