جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالواحد مخلوع. ششمين از امراي موحدي مغرب. رجوع بعبدالواحد... شود.

کلمات مشابه