جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالواحدبن شيخ ابي حفص. مؤسس سلسلهء بني حفص تونس. رجوع به عبدالواحد... شود.

کلمات مشابه