جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالمحسن بن محمد بن احمدبن غالب بن غلبون شاعر. رجوع به عبدالمحسن... شود.

کلمات مشابه