جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله فهري بن وهب. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن وهب شود.

کلمات مشابه