جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله روزبه بن المقفع. رجوع به ابن المقفع عبدالله... شود.

کلمات مشابه