جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله دمشقي. معروف به ابن عطيه. رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه