جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني. فقيه شافعي. پدر امام الحرمين. رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه