جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن يوسف بن احمدبن عبدالله بن هشام المصري. رجوع به ابن هشام جمال الدين ابومحمد... و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه