جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن يعقوب بن منصور ملقب بعادل. رجوع به عادل... شود.

کلمات مشابه