جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن نجم بن شاس. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن شاس.... شود.

کلمات مشابه