جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن محمد بن هاروني ثوري. رجوع به عبدالله... و رجوع به ثوري... شود.

کلمات مشابه