جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن محمد بن السيد نحوي لغوي. معروف به بطليوسي. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن السيد ابومحمد عبدالله.... شود.

کلمات مشابه