جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن محمد معروف به ابن زهر. رجوع به ابن زهر... و رجوع به عبدالله بن محمد... شود.

کلمات مشابه