جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن محمد فرزند ابن رشد فيلسوف و مورّخ مشهور. وي شغل طبابت مي ورزيد.

کلمات مشابه