جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن محمد راسبي. رجوع به عبدالله محمد راسبي مکني به ابومحمد شود.

کلمات مشابه