جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن علي بن احمد. معروف به سبط الخياط. رجوع به سبط الخياط... شود.

کلمات مشابه