جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن علي ملقب بعاضد چهاردهمين و آخرين خلفاء فاطمي مصر. رجوع بعاضد...شود.

کلمات مشابه