جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن عبدالرحمن هاشمي مصري مشهور به ابن عقيل و ملقب به بهاءالدين. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن عقيل... شود.

کلمات مشابه