جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن عبدالحکم. فقيه مصري. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن عبدالحکم... شود.

کلمات مشابه