جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن سليمان بن داود. معروف به ابن حوط الله. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن حوط الله ابومحمد... شود.

کلمات مشابه