جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخوره در لغت نامه دهخدا

آبخوره

[خوَ / خُ رَ / رِ] (اِ مرکب) آبگير. جوي :
آب چون برد سوي آبخوره
چون گسست آب بر بماند خره.ابوالعباس.

کلمات مشابه