جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن رواحه بن ثعلبه بن امري ءالقيس. صحابي است.

کلمات مشابه