جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر. يکي از کبار صحابهء کرام است، رضي الله عنهم.

کلمات مشابه