جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن ادريس بن يزيدبن عبدالرحمن. رجوع به ابومحمد اودي... شود.

کلمات مشابه