جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن احمد، ضياءالدين بيطار. رجوع به عبدالله و رجوع به ابن بيطار ابومحمد... شود.

کلمات مشابه