جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن احمدبن محمد بن قدامه. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن قدامه موفق الدين... شود.

کلمات مشابه