جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن احمدبن خشاب. رجوع به ابن خشاب... و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه