جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن ابي زيد عبدالرحمن قيرواني. رجوع به ابن ابي زيد ابومحمد... و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه