جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله. يکي از احفاد ابن مقله. او نيز از خطاطين مشهور است.

کلمات مشابه