جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالکافي الزوزني. رجوع به عبدالکافي... شود.

کلمات مشابه