جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالقادر گيلاني (شيخ...). رجوع به عبدالقادر ابومحمدبن ابي صالح جنگي دوست... شود.

کلمات مشابه