جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالقادربن ابي صالح جنگي دوست بن عبدالله بن يحيي گيلاني. رجوع به عبدالقادر... شود.

کلمات مشابه