جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالغني بن واحد مقدسي حافظ. رجوع به بعبدالغني... شود.

کلمات مشابه