جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالعزيزبن الواثق. رجوع به ابن الواثق ابومحمد... و رجوع به عبدالعزيز... شود.

کلمات مشابه