جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالصمدبن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب. هاشمي. رجوع به عبدالصمد... شود.

کلمات مشابه