جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالسلام بن محمد خوارزمي. رجوع به عبدالسلام... شود.

کلمات مشابه