جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرزاق بن رزق الله. رجوع به عبدالرزاق... شود.

کلمات مشابه