جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحمن بن عوف. يکي از کبار صحابه رضي الله عنهم. رجوع به عبدالرحمن... شود.

کلمات مشابه