جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحمن بن عبيد. تابعي است. او از ابي هريره و از او عبدالله بن عون روايت کند.

کلمات مشابه