جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحمن بن صالح. محدث است و از ابن مبارک کوفي روايت کند.

کلمات مشابه