جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحمن بن حسن. يکي از شيوخ سمعاني صاحب الانساب است.

کلمات مشابه