جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحمن بن ابراهيم. محدث است و معاذبن ابراهيم از او روايت کند.

کلمات مشابه