جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحمن برادرزادهء اصمعي. رجوع به عبدالرحمن ابومحمد... شود.

کلمات مشابه