جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالحکم بن ابي اسحاق عراقي. ابراهيم بن منصوربن مسلم. رجوع به عبدالحکم... شود.

کلمات مشابه