جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالحق بن ابي بکربن غالب بن عطيه اندلسي غرناطي. رجوع به ابن عطيه ابومحمد... و عبدالحق... شود.

کلمات مشابه