جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالحق بن ابراهيم اشبيلي. رجوع به ابن سبعين... و رجوع به عبدالحق... شود.

کلمات مشابه